Baro liderlerinden ortak açıklama: ‘CMK tarifesi hakkaniyete uygun hale getirilmelidir’

81 vilayet baro liderleri, bugün ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın belirleyeceği yeni periyot CMK Fiyat Tarifesi’nin hakkaniyet uygun hale getirilmesi istendi.

Baro liderlerinin yayınladığı ortak açıklama şöyle:

“Ceza yargılamasında avukatın varlığı, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazı, azap ve makûs muameleyle ve hukuka tersliklerle çabanın ayrılmaz bir kesimidir.

“EKONOMİK ŞARTLAR ALTINDA TAHAMMÜL EDİLEMEZ HÂLE GELDİĞİ AÇIKTIR”

Adil bir yargılamanın lakin savunmanın iştirakiyle var olabileceğini kabul eden hukuk devletlerinde, avukata erişim imkanı olmayan yurttaşlara savunma haklarının kamusal olarak sağlanması gerekir. Bununla birlikte ülkemizde, zarurî m

üdafilik hizmeti karşılığı ödenen fiyatların, bugüne kadar bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine getiren avukatlar için mevcut ekonomik şartlar altında tahammül edilemez hâle geldiği açıktır.

“CMK FİYATLARINDAN KESİLEN KDV YÜZDE 1’E İNDİRİLSİN”

Mevcut CMK Tarifesi’ne nazaran, en az üç yıl süren bir ceza davasında mecburî müdafilik hizmeti veren avukata sırf 754 TL ödenmektedir. Kelam konusu CMK Tarifesi’ndeki fiyatlar, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Minimum Fiyat Tarifesi’nin (AAÜT) on sekizde birine denk gelmekte, bu nedenle tıpkı işi yapan meslektaşlarımız ortasında derin bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Barolar olarak, öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi’nin AAÜT ile eşitlenmesi ve CMK fiyatlarından kesilen KDV’nin yüzde 1’e indirilmesidir.

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı ortasında yeni devir CMK Fiyat Tarifesi’nin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu biliyor, bu görüşmeleri önemsiyoruz. Avukatlık mesleğinin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine karşılık gelen ve adil yargılanma hakkına erişimi sağlayan hakkaniyete uygun bir artışın bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu kademede, barolarla tıpkı hassasiyeti gözeten Türkiye Barolar Birliği’nden beklentimiz, AAÜT’de olduğu üzere CMK Tarifesi görüşmelerinde de meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere hususun tüm muhataplarıyla aktif bir müzakere süreci yürütmesidir.

“SONUÇ ALINAMAMASI HALİNDE…”

Ancak son oluşan ekonomik şartlarda, varlık gayreti veren avukatlar için mevcut CMK Tarifesi’yle zarurî müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, aşağıda imzası bulunan 81 ilin baro liderleri olarak, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar; 13 Eylül 2022 Salı günü tüm vilayetlerimizde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması, 20 Eylül 2022 Salı günü tüm vilayetlerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün müddetle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru bayan ve çocuklar için gelen talepler hariç), 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm vilayetlerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün müddetle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru bayan ve çocuklar için gelen talepler hariç), hâlâ bir sonuç alınamaması halinde tüm vilayetlerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kere daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.