Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontratlı işçi alımı tercihleri başladı! KPSS-2022/9 tercih kılavuzu yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak kontratlı işçi alımı için ÖSYM KPSS-2022/9 tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontratlı işçi alımı tercihleri 10-15 Haziran tarihleri ortasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontratlı durumlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususu kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar için KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzu yayınlandı.

KPSS 2022/9 TERCİH KILAVUZU

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİ ALIMI TERCİH EKRANI

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT?

Adaylar tercihlerini 10-15 Haziran 2022 tarihleri ortasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme süreçleri 15 Haziran 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu mühlet uzatılmayacaktır.

BAŞVURMA KURALLARI NELER?

1- İlan edilen durumlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası ile birebir Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Dair Asılların EK-1 inci unsurundaki koşulları da taşımaları gerekmektedir.

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan kontratlı konumları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu kaidenin aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın süreksiz 5 inci unsuru ile karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.

2- Toplumsal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, misyona başlatılmayacaktır.

3- Başvurma genel ve özel kaidelerine ve yerleştirildiği konumun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve kaideleri taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde getirmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.