Finans dışı firmalar 105,8 milyar dolar açık

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri açıklandı.

Finans Gündemde yer alan habere nazaran, açıklamada şöyle denildi:

“Mayıs 2022 devrine ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2022 datalarına nazaran varlıklar 2.539 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 647 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Durumu Açığı ise 105.803 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Nisan 2022 devrine nazaran 1.893 milyon ABD doları azalmıştır.

Mayıs 2022 periyodu varlık dağılımı incelendiğinde; bir evvelki aya nazaran ihracat alacakları 767 milyon ABD doları azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına direkt sermaye yatırımları sırasıyla 3.186 milyon ABD doları ve 83 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 2.539 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülük dağılımında ise; bir evvelki aya nazaran yurt içinden sağlanan nakdi krediler 777 milyon ABD doları azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 850 milyon ABD doları ve 574 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 647 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2022 devrinde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2022 devrine nazaran 299 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 1.076 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 722 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 702 milyon ABD doları artmıştır.

Mayıs 2022 periyodunda kısa vadeli varlıklar 145.520 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.993 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Konumu Fazlası ise 61.527 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Nisan 2022 periyoduna nazaran 1.436 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki hissesi yüzde 31 seviyesindedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.