İthalat işlemlerinde yapılacak elektronik başvurulara ilişkin esaslar düzenlendi

İthalat işlemlerinde yapılacak elektronik başvuru sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmelikteki işlem süreçlerine, Bakanlıkça oluşturulan ve e-Devlet ile Bakanlığın e-hizmetleri arasında bulunan İthalat Belge İşlemleri Sistemi (İthalatBİS) dahil edildi.

Buna göre, yetkilendirme başvurusu onayı için Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış ve firmayı temsile yetkili kişi/kişilerce onaylanmış dilekçe, PDF formatında ve elektronik imzayla imzalanmış olarak İthalat Genel Müdürlüğüne sunulacak.

Yetkilendirme başvurusu yapılması üzerine, başvuru sahibine, belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilecek. Kısıtlı yetki verilmesinden itibaren 10 gün içinde İthalatBİS’te yer alan “Firma Tanımlama Formu”nun doldurulmaması ve belirtilen belgelerin sisteme yüklenmemesi halinde, başvuru sahibinin kısıtlı yetkisi kaldırılarak yetkilendirme başvurusu iptal edilecek.

Kısıtlı yetkili kullanıcı tarafından Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” bölümünde “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı seçilerek elektronik imza ile “İthalat İşlemleri” menüsüne giriş yapılacak. Belirtilen belgeler sisteme yüklenmeden önce “Firma Tanımlama Formu” doldurulacak, daha sonra belgeler sisteme yüklenerek elektronik başvuru tamamlanacak.

Kullanıcının yetki süresi 3 yılla sınırlı olacak. Yetki süresinin bitimini müteakip yeni bir süre uzatımına dair belgelerin İthalatBİS’e yüklenmesine kadar kullanıcının yetkisi kısıtlı yetkiye dönüştürülecek. Süre uzatımı talebinde bulunulabilmesi için her kişi için ayrı olmak üzere dilekçe, taahhütname ve sicil tasdiknamesi yeniden düzenlenerek İthalatBİS’e yüklenecek.

İstenen belgelerin, kayıtlı elektronik posta üzerinden Bakanlığa gönderilmesi ya da elden teslim yoluyla Bakanlık Genel Evrak birimine iletilmesine ilişkin hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir